Saját írások

Testünk energiaközpontjai

Testünk energiaközpontjai Szinte valamennyi ősi világmagyarázat egyetért abban, hogy testünkben energiaközpontok találhatók. A hinduk ezeket csakráknak, energiakerekeknek nevezték. A keleti filozófiában is jártas orvosok szerint ezek a központok idegdúcoknak felelnek meg, mások szerint a belső elválasztású mirigyek kapcsolódnak hozzájuk. Mindenesetre érdemes többet tudni róluk, mert ezzel olyan ismeret birtokába jutunk, aminek a hétköznapi életünkben is hasznát vesszük.

Amikor csakrákról beszélünk, a legtöbbször a test középvonalán található 7 fő energiaközpontra gondolunkde számos kisebb energiakerék létezik például a tenyéren, az arccsonton vagy a bordáknál.

 

Amikor ezek a központok normálisan működnek, akkor nyitottak, az óramutató járásával megegyező irányba forognak és a számukra speciálisan szükséges energiát veszik fel a körülöttünk lévő energiamezőből. Amikor viszont a csakra az óramutató járásával ellentétes irányba forog, az áram a testből kifelé folyik: a szükséges energiák pedig nem áramolnak be a csakrába.

 

Márpedig a csakrák az energia érzékelésének műszerei is, az a funkciójuk, hogy elmondják nekünk, milyen is a körülöttünk lévő világ. Ha becsukódnak, nem engedjük be ezeket az információkat. Sőt, saját energiánkat küldjük ki a világba, így olyannak érezzük azt, amilyennek mi magunk gondoljuk: projektálunk.

 

Érdemes tehát odafigyelni a csakráinkra. Ezeknek az energiaközpontoknak az állapotát lehet kézzel, lengyel pálcával, ingával vizsgálni, illetve a kineziológusok izomteszttel is meg tudják nézni. Kiegyensúlyozásukra például  meditációt, energetikai kezelést, jógagyakorlatokat, tornát, valamilyen szóbeli vagy más kineziológiai korrekciót alkalmazhatunk. A csakrák ugyanis pszichológiai tényezőkkel is kapcsolatba hozhatók:

 

1.     Gyökércsakra

 

Az életben maradás, megélhetés, biztonság, védettség, önvédelem, ösztön kapcsolódik ide. Hordozza önértékelésünk alapját.

 

2.     Szexcsakra   

 

Az élet megteremtésével kapcsolatos érzéseket foglalja magában, szenvedélyeket, vágyakat, a másokhoz fűződő meghitt közösséget, öröm képességét, illetve a szexualitás, nemiség is ide köthető.

 

3.     Napfonat csakra (Solar plexus)

 

Ez az erő-központunk. Fő témája az önbecsülés, az, hogy mit gondolunk magunkról, illetve mennyire tartjuk magunkat sikeresnek.

 

4.     Szívcsakra

 

A szeretet, elfogadás, tolerancia, az élet magunkhoz ölelésének területe.

Olyan erős érzelmek csatlakozhatnak hozzá, mint a bánat és szomorúság.

 

5.     Torokcsakra

 

Az akaraterő növekedését, energiaszintünket, önkifejezésünket irányítja. Funkciója a kommunikáció. Az érzelmeket, megértést, szeretetet, igazságot kommunikálja.

 

6.     Homlok- vagy harmadik szem csakra

 

Ez a csakra irányítja az érzékszerveket és emlékezetet. Befolyásolja az önmagunkról kialakított képet, felfogóképességünket és a megértést. Tartalmazza az egyén valóságról alkotott fogalmait, az univerzumról alkotott képét, azaz hiedelmeit arról, hogy milyen a is a világ.

 

7.     Koronacsakra

 

Ez az összekötő pont a fizikai test és a spirituális világ között. Ez kapcsol össze bennünket spirituális célunkkal, ispirációnk forrásával, megmutatja életünk célját. Sérülése esetén azt gondoljuk, hogy az életnek nincs értelme.

 

 

csakrák kiegyensúlyozásának legegyszerűbb módja, ha tenyerünket az egyes központok felé tartjuk, majd 2-3 percig az óramutató járásával ellentétesen körözünk vele felettük. (Az irányt úgy határozzuk meg, hogy képzeljük azt, mintha egy óra számlapja lenne a csakránkra helyezve.) Ezzel valósággal kihúzzuk az esetleges blokkokat okozó energiákat. Ezután az óramutató járásával megegyezően kezdünk körözni, amivel támogatjuk a csakrák egészséges működését.

 

A csakrák sajátosságairól és különböző energetikai gyakorlatokról többet is megtudhat, ha eljön minden páros hét péntekjén a

 

Bevezetés Lelked Kincsestárába című előadássorozatunkra.

 

Forrás: Nicholas C. Demetry, M.D.: Isteni párkapcsolat, egység a kétség mögött (Lux Humana, 2012)

Donna Eden, David Feinstein: Energia gyógyászat (Édesvíz, 2008)

Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek (Hunga-Print, 1993)

-