Saját írások

Hogyan lehetek természetgyógyász?

Hogyan lehetek természetgyógyász? Ahhoz, hogy valaki természetgyógyász kineziológusként dolgozhasson ma Magyarországon, számos dokumentumot és engedélyt kell beszereznie a megfelelő hatóságoktól. Segítek eligazodni a hivatali útvesztőben.

A természetgyógyászati tevékenységet – és ezek közé tartozik a kineziológia is - Magyarországon a 40/1997. (III. 5.) Korm. sz. és a 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szabályozza.

 

Alapnyilvántartás

 

Azoknak a szakmáknak az esetében, amelyek műveléséhez nem szükséges orvosi és egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítés, a vizsgáztatás az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet hatáskörébe tartozik. Az adott szakterülethez tartozó vizsga feltétele:

 

-          eredményes egészségügyi vizsga (ehhez egy felnőttképzési nyilvántartásban szereplő oktatóhelyen kell tanfolyamot végezni, felmentést pedig csak a felső- és középfokú egészségügyi végzettséggel rendelkezők kaphatnak),

-          eredményes természetgyógyászati vizsga (ehhez természetgyógyászati tanfolyamot kell végezni, szintén felnőttképzési nyilvántartásban szereplő oktatóhelyen és részt venni egy életmódtáborban),

-          az adott szakterület szaktanfolyamának sikeres teljesítése felnőttképzési nyilvántartásban szereplő oktatóhelyen.

 

Sikeres szakvizsga esetén a természetgyógyász bekerül az Egészségügyi Engedélyezési és Nyilvántartási Hivatal Alapnyilvántartásába (Egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartása). Ennek megtörténte bármikor ellenőrizhető.

 

Ha szeretnénk megkezdeni tevékenységünket, mint természetgyógyász, akkor kérnünk kell felvételünket az „Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásába”, amit szintén az EEKH vezet.

 

Mivel a kérelemhez csatolni kell egy igazolást arról, hogy az illetékes Kamara tagjai vagyunk,  ezért előbb azt célszerű intézni. Természetgyógyászok, így kineziológusok esetében is az Egészségügyi Szakdolgozói Kamarához kell kérni felvételünket. Bővebb információ a kamara honlapján.

 

A felvétel illetékmentes. Jó tudni, hogy ha személyesen adjuk be a jelentkezésünket, rögtön kiállítanak nekünk egy igazolást, amit csatolhatunk a működési nyilvántartásba vételi kérelmünkhöz. Így megspórolhatunk néhány hetes várakozást, amíg kiállítják a kamarai igazolványunkat.

 

Működési nyilvántartás

 

Miután megszereztük a kamarai igazolást, a következő dokumentumokkal kérhetjük felvételünket az Egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásába:

 

-          formanyomtatvány (hiánytalanul kitöltve, aláírva):

-          3000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata (a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)

-          3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,

-          ha erkölcsi bizonyítványt nem csatolunk, akkor - a 3000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás mellett – a Hivatal számlaszámára utalt 3100,- Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolata, amely az erkölcsi bizonyítvány hivatali úton történő beszerzésének a díja, és a kérelem formanyomtatvány 7. oldala kitöltve, aláírva, melyben megbízzuk a Hivatalt az erkölcsi bizonyítvány beszerzésével,

-          érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolata,

-          a személyazonosító igazolvány fénymásolata,

-          diplomá(k)ról, egészségügyi szakképesítés(ek)ről, kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok), tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolata, illetve az elismerésről, honosításról szóló dokumentum fénymásolata (az összes, eddig megszerzett egészségügyi szakképesítést igazoló dokumentum fénymásolatát csatolni kell),

-           nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata.

 

Bővebb információ a hivatal honlapján olvasható.

 

Működési engedély

 

A fenti nyilvántartásba vétel után kereshetjük meg a területileg illetékes egészségügyi hatóságot, a működési engedély kiadására. Ennek feltételei:

 

-          a szükséges adatlapok kitöltése:

-          Felelősségbiztosítás – az egészségügyi szolgáltatás során okozott esetleges kár megtérítésére

-          Igazgatási szolgáltatási díj (30 ezer Ft ) megfizetéséről szóló banki átutalási megbízás fénymásolata

-          A tárgyi feltételrendszer teljesítése, amivel biztosítja az ellátáshoz szükséges követelményeket, és megfelel a munkavégzés feltételeire vonatkozó előírásoknak. (Érdeklődjön a területileg illetékes népegészségügyi intézeteknél.)

-          Amennyiben bérli a rendelőjét, mellékelni kell egy érvényes bérleti szerződést/használatba vételi nyilatkozatot.

-          igazolás foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálatról

-          szakmai program (amiben bemutatja tevékenységét, a működéshez rendelkezésre álló infrastruktúrát, a szakmai feladatok ellátásának szervezését),

-          a vállalkozási formát igazoló dokumentum

-          működési engedély iránti (pár soros) kérelem

 

A fentiek benyújtása után az illetékes hatóság részéről személyesen győződnek majd meg az ellátási körülmények megfelelőségéről. A működéshez szükséges feltételek meglétét az egészségügyi hatóság később is rendszeresen ellenőrzi.