A mediáció menete

 
A mediáció menetét a vonatkozó jogszabály részletesen szabályozza:
 
 
1.  A konfliktus egyik résztvevője bejelentkezik hozzám mediációra.
 
2.  Értesítjük a másik felet, felajánljuk neki a közvetítés lehetőségét.

3.  Ha elfogadja, a felek közösen, írásban kezdeményezik felkérésemet a mediáció elvégzésésére.

Ennek tartalmaznia kell:
-   a felek nevét, lakhelyét vagy székhelyét, tartózkodási helyét
-   a közvetítésre felkért személy nevét
-   a mediáció tárgyát
-   a felek által az eljárás során használni kívánt idegen nyelvet
-   nyilatkozniuk kell arról, hogy közös megegyezésük alapján, az ügy megoldását közvetítői eljárással kívánják rendezni
 
4.  Öt napon belül írásban nyilatkozom arról, hogy a felkérést elfogadom-e
(kizáró ok lehet,  ha az ügyben elfogult vagyok, például egyiküket kezelem).

5.  Ha a felkérést elfogadom, az erről szóló nyilatkozatomban meghívom a feleket az első közvetítői megbeszélésre. Ezen tájékoztatom őket a mediáció alapelveiről, menetéről, költségeiről. Egyeztetünk arról is, hogy a mediációba milyen szakértőket lenne fontos bevonni.  

A felek ezután kinyilvánítják, hogy egyetértenek a mediálás szabályaival, és ha továbbra is igényt tartanak a közvetítésre, ezt írásba foglalják.
-  ez tartalmazza az eljárás során felmerülő költségek fizetésének módját, de megállapodhatnak bármilyen más kérdésben, például abban, hogy titoktartási kötelezettséget vállalnak.

6.  A felekkel külön-külön 1-1 órás előkészítő beszélgetést folytatok, amelyen ismertethetik álláspontjukat.

7.  Egy újabb időpontban megtartjuk a maximum 3 órás mediációs ülést, amelyen már közösen vesznek részt a konfliktus résztvevői. Itt úgy irányítom a beszélgetést, hogy a múlt sérelmei, a hibáztatás, a harag helyett az együttműködésre, kompromisszumra kerüljön a hangsúly és lehetőleg létrejöjjön egy olyan megállapodás, ami minden fél számára elfogadható. Ha mégsem tudnak megállapodni, egy újabb mediációs eljárás kezdődik ( 1-1 óra előkészítéssel és 3 órás mediációs üléssel).

8.  Ha sikerrel jár a közvetítés, a mediációs egyezséget szerződésbe foglalom, amit a felek aláírnak. A folyamat ezzel zárul.

A mediáció végét jelenheti még:
-   a nap, amikor az egyik fél közli a másik féllel és a mediátorral, hogy a közvetítői eljárást befejezettnek tekinti,
-   a nap, amikor a felek egybehangzóan kijelentik a mediátor előtt, hogy kérik az eljárás befejezését,       
-   eltérő megállapodás hiányában a nyilatkozat aláírásának napjától számított 4 hónap eltelte,
-   amennyiben a felek, vagy legalább egyikük a mediátor írásbeli felszólítása után sem tartja be
a közvetítés szabályait, a mediátor elállhat a folytatástól
 

Bejelentkezés

Árak